2009. április 6., hétfő

Ösztöndíjra pályázunk

A Székely Előfutár Alapítvány ösztöndíjat hirdetett olyan székelyföldi fiatalok számára, akik tudományos, kutatói munkát végeznek. Pályázatunk címe: „Tanuló szervezetek és fenntartható fejlődés a Székelyföldön”.

A Székely Előfutár Alapítványt Balás András (Andrew E. Balas) Egyesült Államokban élő professzor alapította azzal a céllal, hogy a kisebbségi nemzetek - és főként a székelység - is versenyképesen tudjanak részt venni az élenjáró tudományokban és nagyhatású művészetekben. A regionális fejlődés támogatásával, az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért, és kulturális sokszínűségért.

Az alapítvány ösztöndíjjal akarja támogatni a székelyföldi fiatal kutatókat. Egyetemistáknak 500, egyetemet végzetteknek 1000 dolláros ösztöndíjat biztosít az alapítvány. Az ösztöndíjra tanulmányi / kutatási tervvel kellett pályázni.

Már régóta szeretnénk elmélyülni a tanuló szervezetek világában. Számos projekt ötlet is született, amit a Mozart tervben foglaltunk össze. Most egy kutatási-fejlesztési projekttel pályáztunk. Célunk, hogy
  • Minél többet tanuljunk a tanuló szervezetekről, a fenntartható fejlődésről
  • Tanulmányozzuk a tanuló szervezetek és a fenntarhatóság kapcsolatát
  • Ismerjük meg a tanuló szervezetek működését konkrét példák, módszerek, gyakorlatok alapján
  • Ismerjünk meg működő projekteket és dolgozzunk ki arra koncepciót, hogyan lehet ezeket a projekteket nálunk is megvalósítani
  • Találjunk ki olyan projekteket amelyek a tanuló szervezetek és a fenntarthatóság elveire, módszereire épülnek, illetve dolgozzuk ki az eddigi projekt ötleteinket (a középiskolai tanulókörök létrehozását, SOL csoport elindítását)
A projekt keretében négy alkalommal tudnánk Budapestre menni a SOL Intézetbe, sikerülhet szorosabbra fűzni az együttműködésünket, és hatékonyabban valósíthatnánk meg a helyi projektjeinket az ők segítségükkel. Az együttműködés és a kutatás során természetesen mi is hozzájárulunk a SOL Intézet tudásának növekedéséhez.

Reméljük sikeres lesz a pályázat, és elkezdhetjük ezt a munkát. Úgy érezzük, hogy ez nagyban segítene a fejlesztési projektjeink megvalósításában, amelyek a tudástársadalom és a fenntarthatóság elveinek és módszereinek meghonosítását segítenék Gyergyóban és a Székelyföldön.

Nincsenek megjegyzések: