2009. május 4., hétfő

A remény stratégiája

Vidékfejlesztési szolgáltatások bevezetését tervezi a Gyulafehérvári Caritas gyergyói munkapontja. Térségi erőforrásközpontot hoznánk létre.

A gyergyói Caritas csapata küldetésének tekinti komplex szociális és vidékfejlesztési szolgáltatássor kialakítását a gyergyói térségben és egész Székelyföldön, keresztény-konzervatív értékek mentén. Ezen küldetés teljesítése érdekében egy átfogó fejlesztési keretet került kidolgozásra, amelynek „A remény stratégiája” nevet adták. Ennek a stratégiának a kidolgozásában veszünk mi is részt.

A stratégia alapjául egy világméretű folyamatossági program, az Agenda 21, modellje valamint nemzetközi példák állnak. Ez a program kezdeményezésre sarkallja a polgárokat, párbeszédre biztat helyi szervezeteket, magángazdaságokat. A program szerint a folyamatosság teljes egészében érinti a térséget, a társadalmi együttélés, munka és gazdálkodás valamint a kulturális örökség és az érintetlen természet megőrzése szoros egységet képeznek.

Minden területen különböző célok fogalmazhatók meg, és az általános célokat konkrét célokra lebontva eljutunk a beavatkozás szintjére, a fejlesztési projektekhez.

A térségben zajló fejlesztési folyamat erősítése érdekében hozzák létre a regionális erőforrás-központot. A központ elsődleges feladata, hogy koordinálja és segítse a Caritas fejlesztési projektjeit, erősítse a különböző fejlesztési területen létező szereplők közötti együttműködéseket, hogy ezáltal eredményesebbek lehessenek, valamint segítse új fejlesztési projektek elindítását a Caritas-on belül, elsősorban a gazdaságfejlesztés, megújuló energiaforrások, képzési programok területén.

A Caritas Gyergyószentmiklósi Munkapontjának és a Logical Framework kft jövőképe és küldetése is nagyon hasonló, ezért a jövőben nagy valószínűség szerint szorosan együttműködünk majd.

Nincsenek megjegyzések: